Reklamace zboží a záruka

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy. Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě Shooos je 24 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura nebo pokladní blok).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury nebo pokladního bločku. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i reklamační formulář. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího.

Zákazník má právo na bezplatné odstranění vady v záruční době. Reklamační řízení začíná dnem doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace a doručením reklamovaného zboží.

Jak postupovat při reklamaci:

1. Pro uplatnění reklamace je třeba vyplnit reklamační formulář, který si stáhnete kliknutím na obrázek.

Reklmacny formular

2. Po vyplnění nám ho můžete zaslat na email shooos@shooos.sk, nebo jej vytisknout a vložit do krabice spolu se zbožím, který nám budete zasílat.

3. Nezapomeňte přiložit do krabice se zbožím kopii faktury nebo pokladním bločku.

4. Zboží zašlete na adresu (neposílejte zboží na dobírku!):

Shooos sro
Nábr. L. Svobodu 44
811 02 Bratislava

5. Po přijetí reklamace Vám pošleme informaci o jejím přijetí. 6. Vybavení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní. Zboží se obratem posílá k posouzení dodavateli. 7. Při odstranitelné vadě je reklamace ukončena odevzdáním opraveného zboží 8. Při neodstranitelné vadě je reklamace ukončena vrácením kupní ceny zboží, výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů nebo vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, po souhlasu kupujícího.